Spiritualismen

Spiritualismen

 

Speak of Spirits Sju Principer

 

1. Respektfull gemenskap med det gudomliga

 

2. Sammanhållning mellan människor

 

3. Gemenskap och kommunikation med andarna

 

4. Andens fortsatta existens

 

5. Personligt ansvar

 

6. Alla val får positiv eller negativ effekt

 

7. Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den

 

1901 gjorde Spiritualist National Union ändringar från originalet

 

1. The Fatherhood of God./ Guds Faderskap

 

2. The Brotherhood of Man./ Människans Brödraskap

 

3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels./ Andars Gemenskap och änglars ämbete

 

4. The Continuous Existence of the Human Soul./ Människosjälens fortsatta existens

 

5. Personal Responsibility./ Personligt Ansvar

 

6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on

 

Earth./ Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda handlingar gjorda på jorden

 

7. Eternal Progress Open to every Human Soul./ Evig Utveckling öppen för varje männsklig själ

 

Original

 

1. Guds Faderskap

 

2. Människans Brödraskap

 

3. Den bevisade gemenskapen mellan bortgångna mänskliga andar och de dödliga

 

4. Själen och dess personliga egenskaper är odödlig

 

5. Personligt ansvar med kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda handlingar gjorda här

 

6. En väg av evig utveckling öppen för varje mänsklig själ som vill gå på vägen av evig godhet

 

Copyright © All Rights Reserved